Thông tin taxi ABC

Lái xe trả lại hộ chiếu cho khách

2016-10-07 08:29:21
Ngày 20/9/2016, anh Trần Ngọc Tuấn, lái xe taxi ABC, số tài 371. Trong lúc chở khách có phát hiện hành khách để quên hộ chiếu trên xe. Anh đã quay xe lại để trả lại cho khách hàng để quên. Một hành động đẹp biết bao! Hành động đẹp của anh đã nhận được lời tán dương của quí khách hàng.

Ngày 20/9/2016, anh Trần Ngọc Tuấn, lái xe taxi ABC, số tài 371. Trong lúc chở khách có phát hiện hành khách để quên hộ chiếu trên xe. Anh đã quay xe lại để trả lại cho khách hàng để quên. Một hành động đẹp biết bao! Hành động đẹp của anh đã nhận được lời tán dương của quí khách hàng.

Xin vui lòng xem bản gốc : tại đây.

Copyright © 2015 ABC Taxi