Góc dành cho tài xế

Lái xe trả lại điện thoại cho khách

2017-07-04 05:25:03
Ngày 03/07/2017, anh Bùi Doãn Thọ, lái xe taxi ABC, số tài 434. Trong lúc chở khách có phát hiện hành khách để quên điện thoại di động trên xe. Anh đã quay xe lại để trả lại cho khách hàng.

Ngày 03/07/2017, anh Bùi Doãn Thọ, lái xe taxi ABC, số tài 434. Trong lúc chở khách có phát hiện hành khách để quên điện thoại di động trên xe. Anh đã quay xe lại để trả lại cho khách hàng.

Vui lòng xem bản gốc: tại đây

Copyright © 2015 ABC Taxi