Thanh toán

Thủ tục làm thẻ

Khách hàng ký HĐ Taxi card phải có các giấy tờ sau:

Khách hàng sẽ ký Hợp đồng theo mẫu của Công ty CP DV Taxi ABC phát hành (trong Hợp đồng đã bao gồm các mục như: tiền đặt cọc, bảng giá cước, phần trăm chiết khấu cho Khách …) và các phụ lục đính kèm (nếu có).

1. Khách là cá nhân yêu cầu:

- CMT photo (so sánh với bản gốc)

-  Hộ khẩu thường trú (so sánh với bản gốc) hoặc bản photo công chứng.

2. Khách là cá nhân người nước ngoài yêu cầu:

- Passport

- Visa tại Việt nam

- CMT hoặc thẻ cán bộ nơi làm việc

- Xác nhận lưu trú

3. Khách hàng là Doanh nghiệp yêu cầu:

- Đăng ký kinh doanh (Có thể scan bản gốc hoặc bản photo công chứng)

- Giấy ủy quyền (nếu cần)

- Nếu Doanh nghiệp nước ngoài yêu cầu bổ xung Visa và Passport của người ký Hợp đồng.

Copyright © 2015 ABC Taxi