Thanh toán

Hỗ trợ thanh toán qua thẻ ngân hàng

Hỗ trợ thanh toán linh hoạt qua thẻ ngân hàng. Hỗ trợ các ngân hàng sau

Thanh toán qua MOCA

Dịch vụ thanh toán hiện đại lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam

Copyright © 2015 ABC Taxi