Giới thiệu

Tầm nhìn sứ mệnh

Sứ mệnh của chúng tôi là đem tới cho Khách hàng những dịch vụ hoàn hảo, trân quý như vàng “Hướng tới dịch vụ vàng - Khách hàng là nền tảng cho sự phát triển".

Cam kết hướng đến sự phát triển về chất lượng phương tiện, chất lượng dịch vụ nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu sử dụng dịch vụ của Khách hàng.

Giá trị hướng đến

  • Giá trị đầu tiên và quan trọng nhất: Quyền lợi của Khách hàng
  • Giá trị thứ hai: Quyền lợi của Người lái xe
  • Giá trị thứ ba: Quyền lợi của Công ty
Copyright © 2015 ABC Taxi