Hỏi đáp

Về Dịch vụ thẻ taxi

Các loại hình dịch vụ trả sau, trả trước do ABC Taxi phát hành tại được sử dụng ở các Tỉnh, thành phố nào?

Các loại hình dịch vụ trả sau, trả trước do ABC Taxi phát hành tại được sử dụng ở các Tỉnh, thành phố nào?

Các loại thẻ nào được chấp nhận thanh toán qua máy EDC(POS)

Các loại thẻ được chấp nhận

Bị mất thẻ thì phải làm thế nào?

  • Trong giờ hành chánh: liên hệ Phòng Kinh Doanh : 
  • Ngoài giờ hành chánh: liên hệ Tổng Đài: 024.37 17 17 17

Copyright © 2015 ABC Taxi